פטנטים למראה

Intelligent combined electric power appearance patent

פטנט מראה חשמלי משולב של כוח חשמלי משולב

Appearance patent of intelligent combined low-voltage reactive power proof measurement and control device

פטנט מראה של מכשיר מדידה ושליטה חכם בתגובה משולבת מתח נמוך

Intelligent combination power appearance patent

פטנט מראה חזותי משולב

Intelligent combined anti-harmonic appearance patent

פטנט מראה משולב אנטי-הרמוני משולב

Intelligent combined anti-harmonic compensation

פיצוי משולב אנטי-הרמוני משולב

Appearance patent of low-voltage power capacitor demonstration device

פטנט מראה של מכשיר הדגמת קבלים מתח נמוך

Appearance patent of low-voltage power capacitor communication device (HYGB type)

פטנט המראה של מכשיר תקשורת של קבלים בעלי מתח נמוך (סוג HYGB)

Appearance patent of low-voltage power capacitor communication device (HYFB type)

פטנט המראה של מכשיר תקשורת של קבלים בעלי מתח נמוך (סוג HYFB)

Self-healing low-voltage power national smart children

ריפוי עצמי של ילדים חכמים לאומיים בעלי מתח נמוך

Appearance patent of intelligent combined low-voltage power capacitor device

פטנט למראה של מכשיר קבל מתח נמוך משולב אינטליגנטי

Appearance patent of intelligent combined low-voltage power capacitor device (2)

פטנט של מכשיר קבל מתח נמוך משולב אינטליגנטי (2)

Appearance patent of intelligent combined low-voltage power capacitor module (HYCAHB type)

פטנט למראה של מודול קבלים מתח נמוך משולב אינטליגנטי (סוג HYCAHB)

Appearance patent of intelligent combined low-voltage power capacitor module (HYGAGB-D)

פטנט מראה של מודול קבלים מתח נמוך משולב מתח (HYGAGB-D)

Appearance patent of intelligent combined anti-harmonic power capacitor device

פטנט של מכשיר קבלים כוח אנטי-הרמוני משולב אינטליגנטי

Appearance patent of intelligent energy comprehensive management module

פטנט מראה של מודול ניהול מקיף באנרגיה אינטליגנטית

Appearance patent of intelligent combined anti-harmonic power capacitor device (2)

פטנט של מכשיר קבלים כוח אנטי-הרמוני משולב אינטליגנטי (2)

Active sleeve (HYAPF-100A type) exquisite appearance

שרוול פעיל (סוג HYAPF-100A) מראה מעולה

Appearance patent of intelligent combined low-voltage power capacitor device (3)

פטנט של מכשיר קבל מתח נמוך משולב אינטליגנטי (3)

Appearance patent of intelligent combined anti-harmonic power capacitor device (3)

פטנט של מכשיר קבלים כוח אנטי-הרמוני משולב אינטליגנטי (3)

Static reactive power generation (HYSVG type) Appearance patent

ייצור כוח תגובתי סטטי (סוג HYSVG) פטנט מראה

Active sleeve (HYAPF-50A) Appearance patent

שרוול פעיל (HYAPF-50A) פטנט מראה

Appearance patent of intelligent energy comprehensive management module (2)

פטנט מראה של מודול ניהול מקיף באנרגיה אינטליגנטית (2)